“ราษีไศล บึงบูรพ์ ศิลาลาด เกมส์“ครั้งที่ 16

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สนามกีฬา กกท. อำเภอราษีไศล สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ราษีไศล บึงบูรพ์ ศิลาลาด เกมส์“ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีนายปวีณ แซ่จึง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ในการนี้ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง รู้จัก กฎ กติกา มารยาทการเล่นกีฬาแต่ละประเภทและเล่นได้อย่างปลอดภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นการต่อยอดการเป็นนักกีฬาระดับชาติในโอกาสต่อไป

Share

ใส่ความเห็น