รายงานข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 25 -29 มิถุนายน 2564 จำนวน 33 โรงเรียน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed