รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2

เรื่อง  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่  2)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2

ย้าย ผบแจ้งโรงเรียนในสังกัด
รับย้ายผอ_รร_ต่างเขต

Share

704 thoughts on “รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)