pour on ivermectin for dogs ivermectina com azitromicina para que serve ivermectina no cachorro se puede tomar ivermectina y azitromicina tomar ivermectina para piolho ivermectina neurotoxico is ivermectin used to treat covid in canada

รับชมการถ่ายทอดสด NEW DLTV

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูบรรจุใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558 -2561

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed