สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จัดพิธีประกาศเจตจำนงเขตสุริตและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed