ivermectina hipertension ivermectin price in south africa para que sirve el medicamento quanox gotas veterinary ivermectin para que serve o ivermectin ivermectina para caes serve para que where to purchase ivermectin for dogs ivermectin tablets usp 3mg price

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.30 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยนายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรรณภา บุตรวงศ์ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และคณะบุคลากรร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พสกนิกรชาวอำเภออุทุมพรพิสัยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

Share

ใส่ความเห็น