ฝ่ายบริหาร

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหาร

นายธีระพงศ์  บุษบงก์
ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นายสุริภาศ สีหะวงษ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
งานบริหารบุคคล
วรรณภา บุตรวงศ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายชอบ สมภาค
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นโยบายและแผน/ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายธงชัย เกตุทองมงคล
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
อำนวยการ / การเงินและสินทรัพย์
ข้ามไปยังทูลบาร์