ฝ่ายบริหาร

 

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหาร
 

นายธีระพงศ์  บุษบงก์

ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
 
นายสุริภาศ สีหะวงษ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
งานบริหารบุคคล
วรรณภา บุตรวงศ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายชอบ สมภาค
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นโยบายและแผน/ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายธงชัย เกตุทองมงคล
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
อำนวยการ / การเงินและสินทรัพย์

 

ข้ามไปยังทูลบาร์