ivermectina valeant precio ivermectin tablets for dogs for sale ivermectina 6mg como tomar bula kilox ivermectina 0.6 solucion oral para que sirve efectos secundarios de la ivermectina pdf will ivermectin kill fleas

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านแข้ โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม โรงเรียนบ้านปะหละและโรงเรียนบ้านปะอาว เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้าง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนทดสอบความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย การท่องสูตรคูณ คณิตคิดในใจ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง 10 จุดเน้นตามนโยบาย STUDENT FIRST “คุณภาพนักเรียน คือเป้าหมายสูงสุด” สู่การปฎิบัติในระดับสถานศึกษา พร้อมทั้ง ได้แนะนำนักเรียนในการคัดลายมือให้สวยงาม ต้องเหลาดินสอให้แหลม คัดตัวโต ตัวหนังสือต้องตรง ตัวหนังสือต้องไม่ลีบเล็ก

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed