ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้(ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

Share

You May Have Missed