ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.05 น. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้าง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลังจากนั้น เวลา 14.20 น. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนตุ่น
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนทดสอบความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย การท่องสูตรคูณ คณิตคิดในใจ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แนะนำแนวทางในการคัดลายมือให้สวยงาม หมั่นฝึกคัดทุกวัน ตัวหนังสือต้องตรง ดินสอต้องแหลม มีสมาธิ รักษาความสะอาด

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed