ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 มอบหมายให้นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุมพิจารณาการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

Share

5 thoughts on “ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 มอบหมายให้นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุมพิจารณาการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ใส่ความเห็น

You May Have Missed