ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย (นางนิภาดา มุกดาดี รองผอ.โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย)

ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

โดย นางนิภาดา มุกดาดี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
Share

You May Have Missed