ร่วมประชุมทางไกล Teleconference

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรรณภา บุตรวงศ์ นายธงชัย เกตุทองมงคล นายพิทยา นามบุญลือ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล Teleconference เรื่องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed