ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมประจิม นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งแสดงความยินกับนางสาววีรวรรณ พวงผกา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายพาคีนัย อาจสาลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ นางสาวกมนรัตน์ ปัญญา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed