ivermectina liberada ivermectina ahorro ivermectin natural source ivermectina 6 mg precio argentina mercado libre ivermectina gotas para que sirven how often do you give ivermectin to goats can ivermectin be taken with food quais vermes a ivermectina combate

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย

[cycloneslider id=”1917″]

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  น.  ที่ห้องศรีอุทุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมี ดร.ไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

[metaslider id=1921]

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed