ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯ ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกลฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ  สีหะวงษ์  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรรณภา  บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ผ่านการประชุมทางไกล โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed