ประชุมสามัญประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเพียมาต นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสาัญประจำปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ด่านหนองแค พร้อมนี้ได้บรรยายพิเศษ ในการนำ 9 จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน (STUDENT FIRST) สู่การปฏิบัติ <br>

Share

ใส่ความเห็น