ประชุมวางแผนสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการวางแผนสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีประธาน สนามสอบ และกรรมการกลาง ร่วมประชุม


ชมภาพกิจกรรม

ข้ามไปยังทูลบาร์