ivermectina insuficiencia hepatica ivermectina precio en lima peru how do you get ivermectin for humans ivermectin pharmacy price ivermectina é pra piolho ivermectina serve para piolho ivermectina y presion alta is ivermectin good for scabies

ประชุมวางแผนสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการวางแผนสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีประธาน สนามสอบ และกรรมการกลาง ร่วมประชุม


ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed