ข้ามไปยังทูลบาร์

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และนางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะกษ (ด้านการศึกษา ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ เพื่อการพัฒนาจังหวีดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในที่ประชุม