can we take ivermectin 12 mg daily como devo tomar ivermectina 6mg dosis de ivermectina para covid 19 ivermectin treatment for humans can you give ivermectin injection orally can you give cats ivermectin for worms

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และนางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะกษ (ด้านการศึกษา ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ เพื่อการพัฒนาจังหวีดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในที่ประชุม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed