ประชุมผ่านระบบ Conference

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน นายธีระพงศ์  บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต และคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference “การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.”

ข้ามไปยังทูลบาร์