ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นางวรรณภา บุตรวงศ์ นายธงชัย เกตุทองมงคล นายชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล “ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563”

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed