ประชุมประธานกลุ่ม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เชต 2 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed