ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
-มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม
-มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง จากการแข่งขันเครื่องบินจำลองพลังยาง ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
-มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net ) สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
-มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทนการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
-มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “การสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท ทีชชิ่งทอยส์


ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed