is ivermectin a prescription drug in south africa who produces ivermectin in south africa ivermectin 12mg tablet price in india vermectin tabletas can i get antivert over the counter is ivermectin a prescription drug in singapore

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน
2. มอบโล่รางวัลดีเด่น สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเป็นปีที่ 1จากการประกวดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองโง้ง และโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed