ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ข้ามไปยังทูลบาร์