ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาเดือนมิถุนายน 2560

[huge_it_slider id=”3″]

                   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ก่อนดำเนินการประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้

– มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่เกิดในเดือนมิถุนายน

– มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคะแนนการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ประจำปีการศึกษา 2559 ตามประกาศผลการทดสอบของสำนักทดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3 สมรรถนะสูง  ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียน บ้าน    เมืองน้อย บ้านค้อกำแพง บ้านคลีกลิ้ง บ้านขวาว บ้านด่านนอกดง บ้านหนองยาง บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) บ้านม่วง บ้านกระเดาอุ่มแสง และบ้านสร้างเรือ

โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาก้าวหน้า ระหว่าง ปีการศึกษา 2558 – 2559  ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ บ้านท่าบ่อ บ้านม่วง บ้านคลีกลิ้ง บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) บ้านสำโรงน้อยหนองบัว บ้านเมืองน้อย   บ้านโพธิ์ บ้านนาโนน บ้านสระภู และ บ้านหมากยาง

โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยในสมรรถนะ ด้านเหตุผล จำนวน 3  โรงเรียนได้แก่ เด็กหญิงปรียาพร วันโน โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ถาวร  โรงเรียนบ้านขวาว เด็กชายต้นกล้า หลักบุญ โรงเรียนบ้านม่วง

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed