ivermectina para que sirve efectos secundarios ivermectina precio farmacia ahorro ivermectina 6 mg para niños ivermectina hepatotoxicidade can you use ivermectin paste on chickens ivermectina é hepatotoxico para que sirve la ivermectina tabletas 6 mg en humanos securovision lunettes

ประชุมประจำเดือนประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
-มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม
-มอบเกียรติบัตร “โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองแคน โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น โรงเรียนบ้านโทะ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ โรงเรียนบ้านยางบอน โรงเรียนบ้านอะลาง โรงเรียนบ้านกงพาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง โรงเรียนบ้านแต้ ”ประชาบำรุง” โรงเรียนบ้านโคก
-มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed