ivermectina serve para dengue ivermectina marca original revectina valor does ivermectin kill intestinal parasites cuantas gotas trae la ivermectina ivermectina original

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2561 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
-มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม

-มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคีตมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับจังหวัดศรีสะเกษ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ปีการศึกษา 2561

-มอบโล่รางวัลให้กับนายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ ดังนี้

  1. โล่รางวัลสุวรรณนาคราช ประจำปี 2561 สาขาลูกต้นแบบ จากชมรมเสริมสร้างนักพัฒนาและนักบริหารไทยสู่สากล
  2. รางวัลสังขเณศ สาขาพัฒนองค์กรดีเด่น จากสภาสื่อมวลชนไทยและชมรมพัฒนาการไทย – อาเซียน AEC

-มูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันจังหวัดศรีสะเกษ นำเงินดอกผลของมูลนิธิมามอบเป็นทุนส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนที่มีกิจกรรมดำเนินการส่งเสริมอาหารกลางวันของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ อำเภอละ 1 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท ใหกับโรงเรียนบ้านยางบอน (อำภานุสรณ์)  โรงเรียนบ้านเขวา  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  โรงเรียนบ้านจิก  โรงเรียนบ้านเสียว  โรงเรียนอนุบาลบบึงบูรพ์  และโรงเรียนบ้านโทะ

Share

ใส่ความเห็น