a buon mercato kilox ivermectina bula ivermectina calox para que sirve en perros ivermectina droga raia preço como tomar la ivermectina ivermectin 3mg price ivermectin uses in telugu

ประชุมชี้แจง Reading Test : RT

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายธีระพงษ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) โดยมีนายสำราญ อุตสาหะ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ กรรมการระดับสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed