kilox gotas dosis para que sirve ivermectina 70 kg dosagem ivermectina cachorro ivermectina cdc kilox104

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบNT ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ประจำปี การศึกษา 2561

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed