precio de ivermectina en gotas ivermectin für hunde kaufen ivermectina idoso pode tomar medicamento ivermectina precio ivermectin for heart patients does ivermectin paste expire

ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลการปฎิบัติงาน ผอ.ร.ร.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 ณ หอประชุมประจิม นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รอบที่ 1 (1 เมษายน 2563)

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed