ivermectin a tablet ivermectine arrow lab kde se da koupit ivermectin preiswert revectina ivermectina in vivo

ประชุมข้าราชการและบุคลากร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมประติม นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ และมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed