ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

Share

ใส่ความเห็น