ข้ามไปยังทูลบาร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการรับโอนพนักงานฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอืนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ประกาศผู้มีสิทธิ์