ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
อ่านรายละเอียด

ข้ามไปยังทูลบาร์