ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาการขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

ประกาศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาการขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding)  คลิกอ่านรายละเอียด

Share

ใส่ความเห็น