ข้ามไปยังทูลบาร์

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านขนวนศรีแก้ว   ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding)  คลิกอ่านรายละเอียด