ข้ามไปยังทูลบาร์

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.103/26

ประกาศโรงเรียนบ้านปะอาว  ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding) คลิกอ่านรายละเอียด