does ivermectin treat roundworms ivermectina para oxiuros ivermectina preo portugal ivermectina é bom para piolho how to use ivermectin injection

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

[huge_it_slider id=”4″]

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีนายชอบ สมภาค ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานที่ถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทนอดกลั้น มีความรักความสามัคคี รู้จัดช่วยเหลือผู้อื่นและการบำเพ็ญประโยชน์

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed