como tomar ivexterm 6 mg ívermectina buy ivermectin canada reddit para serve ivermectina ivermectina 6 mg/ml para que sirve ivermectina controindicazioni rx ivermectin

นายอำเภออุทุมพรพิสัย เยี่ยมสนามสอบ

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะกรรมการ และผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ทั้งนี้นายอำเภออุทุมพรพิสัยเน้นขอความร่วมมือจากทุกคนในสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ-ขอความร่วมมือจากทุกคนตอบแบบสำรวจการเดินทางเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ LINK https://forms.gle/qd8itvAZsxwDJoED7

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed