นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เดินทางไปเป็นเป็นประธานการประชุมตรวจสมัยสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกาศึกษาที่ 1 (กำแพง หนองห้าง สระกำแพงใหญ่)

Share

You May Have Missed