นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบ ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผ่านระบบอิเล็ทรอนิกส์ (e-MES) รอบที่ 2

Share

You May Have Missed