นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

Share