นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้น ม. 1-3 ใน รร ขยายโอกาส ผ่านระบบ zoom

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed