ivermectina 6 mg preo pacheco ivexterm precio 4 tabletas oms indica ivermectina ivermectina en pastillas para humanos ivermectina tem que tomar em jejum ivermectina precio en farmacias similares

ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายฯ ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนตามนโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อน โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้การต้อนรับ และรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย

Share

ใส่ความเห็น