ข้ามไปยังทูลบาร์

ทำบุญวัดโนนกลาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรรณภา บุตรวงศ์ นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 บุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ในกลุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (ทุ่งทองกวาว) พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายจัตุปัจจัยเพื่อร่วมปฏิสังขรณ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่วัดโนนกลาง ต. แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ