is ivermectin can cure covid 19 tomar ivermectina con leche can ivermectin kill scabies ivermectina efectos secundarios pdf ivermectina en gotas como se toma ivermectina para dengue cuantas gotas de ivermectina se debe tomar

ทำบุญวัดโนนกลาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรรณภา บุตรวงศ์ นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 บุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ในกลุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (ทุ่งทองกวาว) พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายจัตุปัจจัยเพื่อร่วมปฏิสังขรณ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่วัดโนนกลาง ต. แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed