how much ivermectin paste to give a human can i get ivermectin in mexico ivermectin with food ivexterm suspension ivermectina y leche simpiox gotas para que sirve como se toma ivermectina donde comprar en monterrey preiswert ivermec

ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม GOLDEN PEACOCK โรงแรมแมนดาริน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.ชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางวรรณภา บุตรวงศ์ นายธงชัย เกตุทองมงคล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง รวม 75 คน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed