como tomar ivermectina segun el peso ivexterm 6 mg precio ivexterm tabletas dosis para adultos ivermectina farmácia de manipulação ivermectin kaufen ohne rezept deutschland ivermectin dosage for covid south africa ivermectina antiparassitario securo pastillas precio

ต้อนรับและแสดงความยินดี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายธงชัย เกตุทองมงคล นางวรรณภา บุตรวงศ์ นายชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 บุคลากรในสำนักงาน คณะกรรมการ กตปน. ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนายพิทยา นามบุญลือ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยมี นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 คณะครู กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมเดินทางมาส่ง

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed