ติดตาม 9 จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน STUDENT FIRST


วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน และตรวจติดตาม 9 จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน STUDENT FIRST คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ (บ้านปลาซิว)
เวลา 11.10 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน และติดตามการ 9 จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน STUDENT FIRST คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด ที่โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์