ivermectin dosage for humans parasites ivermectina precio farmacon how much ivermectin to give a 10lb dog ordering ivermectin ivermectina 6 mg precio argentina

ติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และคณะ ที่มาติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนการนิเทศการศึกษา หลักฐานชิ้นงาน ความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์และเสนอแนวทางการจัดทำรายงาน การค้นคว้าอิสระ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed